miercuri, 2 noiembrie 2016

Rugăciune la împăcarea celor învrăjbiţi


Mulţumim Ţie, Stăpâne, Iubitorule de oameni, împăratul veacurilor şi Dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc; Cel ce şi acum ai dăruit pace robilor Tăi (N), înrădăcinează într‑înşii frica Ta şi dragostea unuia spre altul o întăreşte; stinge toată vrajba; îndepărtează dintre dânşii toate îndemnurile spre dezbinare. Că Tu eşti pacea noastră şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu